Voetreflexpraktijk NiyamaPrivacy Statement

Bescherming persoonsgegevens bij Voetreflexpraktijk Niyama

Voetreflexpraktijk Niyama gevestigd te Lobeliastraat 24, 3131TS te Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Voetreflexpraktijk Niyama
Lobeliastraat 24
3135 TS Vlaardingen
06
E-mail

Hieronder een overzicht van de gegevens die ik verwerk
-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Geboorteplaats
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mail adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Voetreflexpraktijk Niyama verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoongegevens van jou:
-Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Voetreflexpraktijk Niyama verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Het afhandelen van jouw betaling
-Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
-Je informeren over wijzigingen van diensten en producten

Hoelang ik persoonsgegevens bewaar
Voetreflexpraktijk Niyama bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.door Voetreflexpraktijk Niyama. Ook heb je het recht op gegevens overdraagzaamheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Voetreflexpraktijk Niyama neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.